start videomødelog ind
Menu
start videomødelog ind
Menu

privatlivspolitik

Her finder du meedios privatlivspolitik. Senest opdateret den 3. marts 2021.

privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik blev offentliggjort den 1. januar 2021 og sidst opdateret den 3. marts 2021. Den regulerer fortrolighedsbetingelserne på vores websted, der findes på meedio.me, vores mobilapplikation og de værktøjer, vi giver dig ("Hjemmesiden" eller "Appen" eller "Tjenesten").

Eventuelle store bogstaver, der ikke er defineret i vores privatlivspolitik, har den betydning, der er angivet i vores brugsbetingelser, der er tilgængelige på meedio.me/vilkaar-og-betingelser/.

Bemærk, at nogle brugere har indgået en "Enterprise" -aftale med meedio. Hvis der er konflikt mellem denne privatlivspolitik og "Enterprise" -aftalen, er "Enterprise" -aftalen gældende.

dataetik

Dataetik er ansvarlig og bæredygtig brug af data. Det er det “rigtige” at gøre i forhold til mennesker og samfund. Dataprocesser bør være designet som bæredygtige løsninger – dvs. først og fremmest til gavn for mennesker.

Dataetik handler om at opfylde de principper og værdier, som menneskerettighederne og persondatalovgivningen bygger på. Det handler om ærlig og ægte gennemsigtighed i datahåndteringen. Om aktivt at udvikle privacy by design og privacy-fremmende produkter og strukturer. Om at behandle andres personlige oplysninger som man selv ønsker ens egne – eller ens børns – skal behandles.

Dataetik er skridtet videre end efterlevelse af persondatalovgivningen: Alle dataprocesser respekterer derfor som minimum de krav, der er opstillet i EU’s Persondataforordning (GDPR), EU’s Charter om grundlæggende rettigheder samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

dataetiske principper

Mennesket i centrum 

Menneskets interesser har altid forrang for institutionelle og kommercielle interesser. Mennesket er ikke en dataproces eller et stykke software, men unikt med menneskelig empati, vilje, uforudsigelighed, intuition og kreativitet, og mennesket har en højere status end maskinen. Personen er i centrum og har den primære gavn af databehandlingen.

Vi skal derfor spørge os selv om følgende:

 • Er vores databehandling tilrettelagt med udgangspunkt i, at vi låner data af brugerne?
 • Sikrer vi, at brugerens rettigheder bliver prioriteret frem for kommercielle eller institutionelle interesser?
 • Sikrer vi, at det først og fremmest er brugerne, der får værdi ud af deres egne data – ikke kun organisationen?
 • Benytter vi privacy by design principper, og kan vi beskrive dem klart og gennemskueligt?

 Individuel datakontrol

Mennesket har individuel datakontrol og handlekraft. Personens selvbestemmelse prioriteres i alle dataprocesser og personen tager aktiv part i de data, der registreres om dem. Det er det enkelte menneske, der har den primære kontrol over, hvad deres data bruges til og i hvilke sammenhænge, samt over hvordan deres data aktiveres.

Vi skal derfor spørge os selv om følgende:

 • Profilering 
  • Bruger vi profilering? Og giver vi brugeren mulighed for at influere og bestemme de værdier, regler og input, der ligger til grund for profileringen?
 • Forudsigelser
  • Bruger vi data til at forudsige adfærd på individniveau eller kun til mønstre?

Gennemsigtighed

Databehandling og automatiserede beslutninger skal give mening for det enkelte menneske. De skal være transparente og skal kunne forklares. Formål med og interesser i databehandlingen skal være gennemskuelige for mennesket i forhold til at forstå risici, samt sociale, etiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Vi skal derfor spørge os selv om følgende:

 • Datalagring
  • I hvilket land opbevares data?
  • Hvor har udbyderen af opbevaringsløsninger hovedsæde?
  • Går transmissionen af data gennem lande uden for EU?
 • Kunstig intelligens 
  • Bruger vi machine learning/kunstig intelligens? Hvis ja, kan vi forklare vores algoritme – kriterierne og parametrene?
 • Adfærdsdesign
  • Bruger vi personlig data til at påvirke adfærd?
  • Sikrer vi, at det er gennemskueligt for brugerne, at deres adfærd bliver påvirket?
  • Sikrer vi, at designet ikke skaber afhængighed og dermed fjerner personens selvbestemmelse og handlekraft?
 • Open source
  • Opererer vi med åbne økosystemer (open source software), så andre kan bruge det og evt. arbejde videre med det?

Ansvarlighed

Ansvarlighed er en meedios kerneværdier og indebærer bevidst, saglig og systematisk brug og beskyttelse af persondata. Ansvar og medansvar er med i alle led i en databehandling, og der gøres en aktiv indsats for at mindske risici for individet samt at inddæmme sociale og etiske konsekvenser. Bæredygtig persondatabehandling er indlejret i hele organisationen og sikrer etisk ansvarlighed på både kort, mellem og lang sigt. meedios ansvarlighed gælder også for underleverandører og samarbejdspartnere.

Vi skal derfor spørge os selv om følgende:

 • Anonymitet
  • Hvornår anonymiserer vi persondata?
  • Anvender vi end-to-end-kryptering af data?
  • Minimerer vi brugen af metadata, og forklarer vi hvordan?
 • Zero-knowledge
  • Anvender vi zero-knowledge som design- og behandlingsprincip?
 • Salg af data
  • Sælger vi data til tredjepart?
  • Sælger vi data som personhenførbare data?
  • Sælger vi data som mønstre i aggregeret form?
  • Hvis vi sælger data, sikrer vi så, at data er fuldt anonymiserede og kun beskriver mønstre, ikke individer?
 • Datadeling
  • Bruger vi tredjepart cookies? 
  • Omfatter disse SoMe (social media)-cookies og SoMe logon? 
  • Benytter vi Google Analytics eller lignenden tracking redskaber?
  • Er vores brugere fuldt ud bevidste om, at vores cookie-brug betyder, at vi deler data om dem med tredjepart, og indforstået med det?
 • Databerigelse 
  • Beriger vi data med eksterne data, fx fra sociale medier eller web-scraping?
  • Sker denne berigelse på foranledning af eller i samarbejde med vores brugere?
 • Organisatorisk forankring 
  • Har vi en person eller enhed, der er ansvarlig for etisk håndtering af data?
  • Hvordan er arbejdet med dataetik organisatorisk forankret?
  • Hvordan sikrer vi, at vores dataetiske retningslinjer overholdes?
 • Ekstern kontrol 
  • Kan databehandlingen blive auditeret af uafhængig tredjepart?
  • Stiller vi krav til og kontrollerer vi vores underleverandører og samarbejdspartneres dataetik?

Ligeværdighed 

Demokratisk databehandling tager udgangspunkt i, at datasystemer er med til at bevare, reproducere og skabe magtfordelingen i samfundet. I en databehandling skal der tages særlige hensyn til sårbare mennesker, som eksempelvis på grund af deres økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forhold er særligt udsatte for profilering, der kan have negativ effekt på deres selvbestemmelse og kontrol, eller udsætte dem for diskrimination eller stigmatisering. Hensyn til sårbare mennesker er også at arbejde aktivt med at mindske bias i udviklingen af selvlærende algoritmer.

Vi skal derfor spørge os selv om følgende:

 • Offentlige platforme
  • Har vi dialog med vores brugere på en offentlig platform?
  • Har vi retningslinjer for brugen af platformen?
  • Modererer vi platformen med henblik på at fjerne følsomme persondata?
  • Hvis vi udbyder tjenester til børn etc, sikrer vi så forældresamtykke?
 • Genbrug
  • Bruges data til at udvikle eller træne en algoritme?
  • Sikrer vi, at brugen af data ikke fører til diskrimination?
  • Sikrer vi, at brugen af data ikke fører til udstilling af sårbarheder hos individer?
 • Kunstig intelligens 
  • Sikrer vi, at brugen af kunstig intelligens/machine learning er til gavn for individet og ikke medfører fysisk, psykisk, social eller økonomisk skade for individet?

Disse principper indarbejdes løbende i alle relevante politikker, procedurer og processer samt som en bærende del af kulturen i meedio. 

dit privatliv

Tak fordi du oprettede en meedio-konto. Vi bruger kun de data, som du giver os, til at køre vores tjenester. Vi indsamler ikke nogen data, som vi ikke har brug for, og vi sælger aldrig dine data.

meedio ApS er et dansk firma beliggende på Europaplads 2, 7, DK-8000 Aarhus C, Danmark. Dette er vores privatlivspolitik for vores tjenester, herunder vores mobilapplikation, vores websted på www.meedio.me, vores manager og vores backend-infrastruktur.

Ved at få adgang til og / eller bruge vores tjenester giver du samtykke til, at vi indsamler, behandler, lagrer og deler oplysninger om dig på de måder, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis du er bekymret for at give os oplysningerne eller bruge dem på en måde, der er tilladt i denne privatlivspolitik, bør du ikke bruge vores tjenester.

Vores websted følger alle juridiske krav for at beskytte dit privatliv. Vores privatlivspolitik er en juridisk erklæring, der forklarer, hvordan vi kan indsamle oplysninger fra dig, hvordan vi kan dele dine oplysninger, og hvordan du kan begrænse vores deling af dine oplysninger.

Du vil se vilkår i vores privatlivspolitik, der er kapitaliseret. Disse termer har betydninger som beskrevet i afsnittet Definitioner nedenfor.

definitioner

 • Personlige data: Personlige data betyder data om en levende person, der kan identificeres ud fra disse data (eller fra disse og andre oplysninger, enten i vores besiddelse eller sandsynligvis kommer i vores besiddelse).
 • Brugsdata: Brugsdata er data, der indsamles automatisk enten genereret ved brug af tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheden af ​​et sidebesøg).
 • Cookies: Cookies er små stykker data, der er gemt på en brugers enhed.
 • Dataansvarlig: Dataansvarlig betyder en fysisk eller juridisk person, der (enten alene eller i fællesskab eller til fælles med andre personer) bestemmer formålet med, og på hvilken måde personlige oplysninger behandles eller skal behandles. Med henblik på denne privatlivspolitik er vi dataansvarlig for dine data.
 • Databehandler (eller tjenesteudbyder): Databehandler (eller tjenesteudbyder): databehandler (eller tjenesteudbyder) betyder enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på vegne af den dataansvarlige. Vi bruger muligvis tjenester fra forskellige tjenesteudbydere for at behandle dine data mere effektivt.
 • Data subjekt: Data subjekt er enhver levende person, der er genstand for personlige data.
 • Bruger: Brugeren er den person, der bruger vores service. Brugeren svarer til den registrerede, der er genstand for personlige data.

typer af indsamlet data

Vi indsamler forskellige typer information til forskellige formål for at levere og forbedre vores service til dig.

Mens du bruger vores service eller opretter en konto, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig ("personlige data"). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: Telefonnummer, e-mail-adresse, navn, IP-adresse, cookies og brugsdata.

Vi kan bede dig om at give os adgang til din adressebog på din mobiltelefon, så du kan få adgang til dine kontakter, når du bruger vores tjenester. Vi gemmer ikke kontaktoplysninger på vores servere.

Vi kan bede om tilladelse til at foretage opkald og bruge mikrofonen på dine enheder, og vi kan få adgang til din telefons oprindelige opkaldslog med det formål at give dig mulighed for at ringe til de seneste indgående eller udgående telefonnumre eller ringe op til ubesvarede opkald.

Vi fører muligvis en mødelog, herunder, men ikke begrænset til, detaljer om den opkaldende og modtagende part og starttidspunktet. Vores mødelog indsamles og vedligeholdes med henblik på fakturering og med det formål at levere vores tjenester til vores brugere, men også til interne operationer, herunder fejlfindingsproblemer og beskyttelse mod fejl, svig eller anden ulovlig aktivitet, når vi mener, det er passende at undersøge , forhindre eller tage skridt til ulovlige eller mistanke om ulovlige aktiviteter.

Vi kan bruge dine personlige data til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og anden information, der kan være af interesse for dig. Du kan fravælge at modtage enhver eller alle disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller instruktionerne i enhver e-mail, vi sender.

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan Tjenesten tilgås og bruges ("Brugsdata"). Disse brugsdata kan omfatte oplysninger såsom din computers internetprotokoladresse (IP-adresse) for eksempel med det formål at etablere forbindelse til videomøder, browsertype og version til at bestemme, om browseren understøttes af vores tjenester osv., Og siderne i vores service, som du besøger.

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores service og holde visse oplysninger. Cookies er filer med en lille mængde data, som kan omfatte en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din enhed. Sporingsteknologier, der også bruges, er beacons, tags og scripts til at indsamle og spore information og til at forbedre og analysere vores service. Du kan instruere din browser om at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores service. Eksempler på cookies, vi bruger: sessionscookies (vi bruger disse cookies til at betjene vores service) og præferencecookies (vi bruger disse cookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger).

brug af data

Vi bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • At levere og vedligeholde vores service
 • For at underrette dig om ændringer i vores service
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores service, når du vælger at gøre det
 • At yde kundesupport
 • At indsamle analyser eller værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre vores service
 • For at overvåge brugen af ​​vores service
 • At opdage, forhindre og løse tekniske problemer
 • For at give dig nyheder, særlige tilbud og generel information om andre varer, tjenester og begivenheder, som vi tilbyder, der ligner dem, som du allerede har købt eller spurgt om, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger

opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi opbevarer og bruger dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Vi gemmer også brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller forbedre vores tjenestes funktionalitet, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.

overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personlige data, kan overføres til - og vedligeholdes på - computere, der er placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslige jurisdiktion, hvor databeskyttelsesloven kan afvige fra dem fra din jurisdiktion. Vi vil tage alle skridt, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og ingen overførsel af dine personoplysninger finder sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerheden for din data og andre personlige oplysninger.

Dit samtykke til denne privatlivspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept til denne overførsel.

videregivelse af data

Hvis vi er involveret i en fusion, erhvervelse, salg af aktiver eller virksomhedsomlægning, kan dine personoplysninger overføres. Vi giver besked, inden dine personlige data overføres, hvis de bliver underlagt en anden privatlivspolitik.

Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det kræves ved lov eller som svar på gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks. En domstol eller et regeringsorgan).

sikkerhed af data

Sikkerheden af ​​dine data er vigtig for os, men husk at ingen metode til transmission over internettet eller metode til elektronisk lagring er 100% sikker. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

retsgrundlag for behandling af personoplysninger i henhold til generel databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), afhænger LegalFeed's juridiske grundlag for indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, af de personlige data, vi indsamler, og den specifikke kontekst, hvor vi indsamler dem.

meedio kan behandle dine personlige data, fordi:

 • Vi er nødt til at udføre en kontrakt med dig
 • Du har givet os tilladelse til det
 • Behandlingen er i vores legitime interesser, og den tilsidesættes ikke af dine rettigheder
 • Til betalingsbehandling
 • For at overholde loven

dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), har du visse databeskyttelsesrettigheder. meedio sigter mod at tage rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige data. Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvis du vil have dem fjernet fra vores systemer, bedes du kontakte os.

Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig.
 • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få rettet dine oplysninger, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personlige oplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at blive forsynet med en kopi af dine personlige data i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Retten til at trække samtykke tilbage. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst, hvor TermsFeed stod på dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger.

Bemærk, at vi muligvis beder dig om at bekræfte din identitet, inden du svarer på sådanne anmodninger.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige data. For mere information, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

meddelelse om "Sælg ikke mine personlige oplysninger" til forbrugere i Californien i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA)

I henhold til CCPA har forbrugere i Californien ret til:

 • Anmod om, at en virksomhed, der indsamler en forbrugers personlige data, videregiver de kategorier og specifikke stykker personlige data, som en virksomhed har indsamlet om forbrugere.
 • Anmod om, at en virksomhed sletter personlige oplysninger om forbrugeren, som en virksomhed har indsamlet.
 • Anmode om, at en virksomhed, der sælger en forbrugers personlige data, ikke sælger forbrugerens personlige data.

Hvis du fremsætter en anmodning, har vi 30 dage til at svare dig. Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​disse rettigheder, bedes du kontakte os.

serviceudbydere

Vi ansætter muligvis tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner til at lette vores service ("tjenesteudbydere"), til at levere tjenesten på vores vegne, til at udføre servicerelaterede tjenester eller til at hjælpe os med at analysere, hvordan vores service bruges.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine personlige data til at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til noget andet formål.

betalinger

Vi kan levere betalte produkter og / eller tjenester inden for tjenesten. I så fald bruger vi tredjeparts tjenester til betalingsbehandling (f.eks. Betalingsprocessorer). Vi gemmer eller indsamler ikke dine betalingskortoplysninger. Disse oplysninger leveres direkte til vores tredjeparts betalingsbehandlere, hvis brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres privatlivspolitik. Disse betalingsprocessorer overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS som administreret af PCI Security Standards Council, hvilket er en fælles indsats fra mærker som Visa, Mastercard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav hjælper med at sikre sikker håndtering af betalingsoplysninger.

Betalingsprocessorerne, vi arbejder med, er Stripe. Deres privatlivspolitik kan ses her.

børns privatliv

Ved at downloade og / eller bruge vores tjenester anerkender du, at du er myndig. Vores service henvender sig ikke til nogen under 18 år ("Børn"). Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra personer under 18 år.

Hvis du er forælder eller værge, og du er opmærksom på, at dine børn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os.

Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra børn uden verifikation af forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

ændringer i denne privatlivspolitik

Vi opdaterer muligvis vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi underretter dig om ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side.

Vi giver dig besked via en fremtrædende meddelelse om vores service, inden ændringen træder i kraft, og opdaterer "ikrafttrædelsesdatoen" øverst i denne privatlivspolitik.

Du tilrådes at gennemgå denne privatlivspolitik med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Ændringer i denne privatlivspolitik er effektive, når de er lagt ud på denne side.

kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os på we@meedio.me.
©2021 all rights reserved
følg os
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram